Informatie over bedrijfsfinanciering

Vormen van bedrijfsfinanciering

Door middel van de informatie op deze website worden ondernemers geholpen door vragen omtrent verschillende vormen van financieren te beantwoorden.

Objectief & Onafhankelijk

Omdat we niet afhankelijk zijn van sponsoringen, is de informatie omtrent bedrijfsfinanciering op deze site objectief en onafhankelijk. Tevens tot stand gekomen door diverse deskundigen.

Welke vormen van bedrijfsfinanciering zijn er?

Bedrijven hebben niet altijd geld voorhanden om mee te investeren. Om voorzien te worden van investeringskapitaal zijn er diverse opties. Hieronder zijn de meest gangbare opties toegelicht.


Zakelijke lening

Bedrijven hebben niet altijd geld voorhanden om mee te investeren. Een zakelijke lening kan dan uitkomst bieden. We noemen deze leningen ook wel weleens een zakelijk krediet, een zakelijke financiering of ondernemerskrediet. Dit is een manier van geld lenen waarmee je als ondernemer investeert in de onderneming. Voorbeelden zijn leningen voor een verbouwing, een bedrijfsauto of voor de aanschaf van een inventaris.

Zakelijke lening →

zakelijke lening


zakelijk krediet

Zakelijk krediet

Met een zakelijk krediet heeft de ondernemer altijd ruimte op de rekening. De lening is doorlopend beschikbaar. Wie de lening deels terugbetaalt, kan dit geld ook weer opnemen om verdere plannen te verwezenlijken. In principe is de looptijd van een zakelijk krediet een jaar, met een variabele rente. De aanvrager kan binnen een afgesproken kredietlimiet flexibel geld opnemen en vaak ook boetevrij aflossen.

Zakelijke krediet →Factoring

factoring
Bij factoring geven ondernemers het debiteurenbeheer uit handen. In ruil daarvoor ontvangen ze doorlopend een bedrag, zodat er beschikking is over liquide middelen. Het is vooral geschikt voor korte-termijn cashflow oplossingen en snelle uitbetalingen van facturen.

Factoring →

Zakelijke creditcards

zakelijke creditcards
Wie een eigen bedrijf heeft en groei in zijn of haar onderneming ziet, zal opmerken dat er redelijk wat investeringen gedaan moeten worden. Een zakelijke creditcard kan dan van pas komen. Zo wordt onder andere voorkomen dat zakelijke en privé transacties door elkaar lopen.

Zakelijke creditcards →

Crowdfunding

crowdfunding
Een investering kan een donatie zijn, maar ook een lening of het verhandelen van aandelen. Om investeerders en bedrijven, ondernemers, stichtingen of particulieren bij elkaar te brengen zijn verschillende (internationale) platforms om uit te kiezen en om aan financiering te komen.

Crowdfunding →

Zakelijke hypotheek

zakelijke hypotheek
Wie een bedrijfspand wil kopen of verbouwen, heeft mogelijk een zakelijke hypotheek nodig. Om een dergelijke hypotheek af te sluiten, is het noodzakelijk aan een aantal criteria voldoet. Het aanvragen van een zakelijke hypotheek is online zo geregeld. Welke stappen moeten er worden gezet?

Zakelijke hypotheek →

Wat moet je vooraf weten over bedrijfsfinancieringen

Een ondernemer heeft plannen een bedrijf te starten, uit te breiden, door te groeien en te innoveren. Daarvoor is geld nodig. Niet iedere ondernemer heeft dat geld direct voorhanden. Dan begint de zoektocht naar bedrijfsfinancieringen. Bedrijfsfinancieringen zijn er in verschillende vormen. Zo valt er te denken aan een zakelijke lening, een zakelijk krediet of andere vormen, zoals crowdfunding en factoring. Onder bedrijfsfinancieringen vallen ook zakelijke hypotheken. Hoe komt een ondernemer aan een bedrijfsfinanciering? Welke stappen kunnen ondernemers nemen? En welke vorm kan het best gekozen worden?

Zo werkt bedrijfsfinanciering

Een financiering is vaak een lening. De ondernemer krijgt dan een bedrag en moet dit inclusief rente terugbetalen, binnen een afgesproken tijd. Zo kan de ondernemer snel zijn of haar plannen uitvoeren, en krijgt de kredietverstrekker waarde terug voor zijn lening. Voor een bedrijfsfinanciering gelden voorwaarden. Neem de voorwaarden goed door en bekijk of de lening passend is voor het bedrijf. In sommige gevallen is het ook mogelijk verschillende vormen van financiering te mixen. Dat noemen we stapelfinanciering of een financieringsmix.

De meest klassieke vorm van een bedrijfsfinanciering is het zakelijk lenen bij een bank. Ondernemers kunnen bijvoorbeeld tussen de duizend en vijfduizend euro rood staan op de zakelijke rekening aan de hand van een rekening-courantkrediet. Wie op zoek is naar een grotere bedrijfslening, moet kunnen aantonen dat het geleende bedrag een verantwoorde lening is. Financieren kan onder meer via een banklening, maar ook via een zakelijke hypotheek, crowdfunding, middels een zakelijk krediet of via factoring.

Voorbereiding is cruciaal

De voorbereiding is voor een bedrijfsfinanciering cruciaal. Verzamel de historische cijfers van het bedrijf en geef onderbouwde omzetprognoses. Geef niet alleen voorbeelden van kansen binnen het bedrijf en in de branche, maar ook de eventuele risico’s. Bestaande bedrijfsfinancieringen en het mogelijk stapelen van financieringen zijn vaste onderdelen voor een succesvolle aanvraag van een bedrijfsfinanciering.

Bij financieringen vragen kredietverstrekkers vaak ook om een ondernemingsplan. Beschrijf dit plan zorgvuldig, doorgerekend en kloppend. Zo is voor de ondernemer en de financier(s) helder welke ambities een bedrijf heeft. Dat toont aan dat er is nagedacht over de toekomst. Door concrete plannen te presenteren, is de kans op een succesvolle aanvraag voor een bedrijfsfinanciering groot. Een specialist beoordeelt de aanvraag en werkt aan een maatoplossing voor het verstrekken van het krediet. Wordt het krediet toegewezen? Dan kunnen bedrijven en ondernemers soms al binnen 24 uur over het krediet beschikken. Het vergelijken van bedrijfsfinancieringen helpt bij het vinden van een geschikte aanbieder.

Veelgestelde vragen omtrent zakelijk lenen en bedrijfsfinancieringen

Wat kost een bedrijfsfinanciering?

Het aanvragen en het afsluiten van een bedrijfsfinanciering is kosteloos, maar het terugbetalen ervan niet. Vaak wordt er een bepaald rentepercentage afgesproken, samen met een eventuele premieopslag per maand.

De totale kosten van de bedrijfsfinanciering worden berekend bij een offerte-aanvraag. Daarmee maakt de ondernemer de aanvraag nog niet definitief, maar wordt er eerst gekeken naar de (persoonlijke) situatie. De kredietverstrekker maakt dan een berekening op maat.

Hoe kom ik in aanmerking voor een lening?

Bedrijven en ondernemers komen in aanmerking voor een lening door te voldoen aan de voorwaarden. Zo kan het zijn dat een kredietverstrekker een minimum jaaromzet vereist, vraagt om zekerheden of een uitgewerkt bedrijfsplan wil zien. Dit verschilt per aanbieder, maar het is zaak deze voorbereidingen alvast te treffen.

De belangrijkste voorwaarde om in aanmerking te komen voor een lening, is de draagkracht. Het bedrijf of de ondernemer moet de lening terug kunnen betalen. Dit moet vaak worden aangetoond aan de hand van cijfers, prognoses en risico-analyses.

Welke vorm van financiering kies ik?

Welke vorm van bedrijfsfinanciering een ondernemer of bedrijf kiest, is afhankelijk van de behoefte. Bij een zakelijke lening wordt eenmalig een bedrag verschaft dat steeds in gelijke termen wordt terugbetaald. Eenmaal terugbetaald, kan het bedrag niet nogmaals opgenomen worden. Als er sprake is van plannen over een langere periode waarvoor constant geld beschikbaar moet zijn, kan een zakelijk krediet een betere oplossing zijn. Bij iedere terugbetaling kan het geld dan ook weer worden opgenomen.

Een zakelijke hypotheek kan noodzakelijk zijn voor het kopen of verbouwen van een bedrijfspand. De looptijd ligt dan meestal tussen de 10 en de 25 jaar. Bij factoring verkoopt een bedrijf de openstaande facturen aan een factor. De factuur wordt dan eerst uitbetaald, waarna de factor het geld int bij de debiteur. Bij crowdfunding zoekt een onderneming juist steun bij (publieke) investeerders: de crowd. Ook hierover worden meestal rente en andere vergoedingen betaald. Welke vorm er wordt gekozen, hangt dus geheel af van de kredietbehoefte en waar de ondernemer zich prettig bij voelt.

Hoe kan ik bedrijfsfinanciering inzetten?

Een zakelijke lening kan worden ingezet voor allerlei zakelijke doeleinden. Vaak gaat het om het opstarten of uitbreiden van een bedrijf. Met een bedrijfsfinanciering beschikken ondernemers en bedrijven snel over werkkapitaal.

Werkkapitaal wordt vaak ingezet voor praktische zaken, zoals het aanschaffen van machines, inventaris, voorraden of het overbruggen van kosten van debiteuren. Meestal gaat het om veranderingen op de korte termijn, maar met een effect op de lange termijn. Het bedrijf wordt bijvoorbeeld meer waard.

Kan een bedrijfsfinanciering worden geregeld zonder bank?

Een bedrijfsfinanciering kan worden gerealiseerd zonder medewerking van de bank. Waar banken vroeger cruciaal waren voor het krijgen van leningen en financieringen, zijn er tegenwoordig ook andere oplossingen. Zo zijn er ook online kredietverstrekkers en kunnen bedrijven bijvoorbeeld een crowdfundingactie opzetten.

Alternatieve financiers verstrekken zelfstandig en onafhankelijk leningen en kredieten. Dit is mogelijk dankzij een mix van nieuwe technologie en financiële kennis. Vaak is het ook mogelijk een financiering aan te vragen bovenop een bestaande lening bij een bank.

Hoe kan ik een bedrijfsfinanciering berekenen?

Bedrijfsfinancieringen zijn te berekenen door het geleende bedrag over een periode te verdelen en de rente, aflossing en servicekosten te berekenen. Soms is er ook sprake van een afsluitprovisie. Wat deze kosten bedragen, is afhankelijk van het soort financier, het product en de looptijd en de hoogte van de financiering.

Verstrekkers kijken vaak ook naar de ervaring van de ondernemer. Starters betalen bijvoorbeeld meer rente dan bedrijven die zichzelf al hebben bewezen. Ook kijken financiers naar de prestaties en het risicoprofiel van de onderneming. Voor een exacte berekening kan het best een offerte worden aangevraagd.

Hoe vraag ik een bedrijfsfinanciering aan?

Een bedrijfsfinanciering is aan te vragen door op zoek te gaan naar een geschikte verstrekker. Daarbij is het belangrijk dat de aanvrager voldoende inzicht heeft in de eigen kredietbehoefte. Met andere woorden: hoeveel zou de aanvrager willen lenen? Daarna worden er plannen voorbereid, door bijvoorbeeld een prognose te maken en een bedrijfsplan te schrijven. Daarna worden er offertes aangevraagd.

Bij het aanvragen van offertes wordt mogelijk gevraagd om extra informatie. Verstrek deze informatie spoedig, om zo snel mogelijk een berekening te ontvangen. De financier beoordeelt dan of de aanvraag in aanmerking komt voor een zakelijk krediet of een zakelijke lening.